การ Install & Uninstall โปรแกรมบน OS X

ikok's picture
10285
posts

บทความนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับการ Install & Uninstall โปรแกรมต่าง ๆ ที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปบน OS X ที่จะมีโดยทั่วไปอยู่ 2 แบบคือ

 1. การติดตั้งผ่าน Installer Package
 2. การติดตั้ง Application Bundle ผ่าน Disk Image

โดยจะแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน ๆ ดังนี้

 • การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 1 : Installer Package
 • package.jpg จะเป็นการติดตั้ง Package โปรแกรมผ่าน Installer.app ส่วนใหญ่ใช้กับการติดตั้งโปรแกรมใหญ่ ๆ หรือว่าโปรแกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ system files

<

ul style="list-style-type: disc">

 • การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 2 : Bundle + Disk Image
 • disk-img-icon.jpg เป็นการติดตั้ง Bundle โปรแกรมผ่าน Disk Image แบบลาก copy มาไว้ใน Application folder ส่วนใหญ่ใช้กับโปรแกรมเล็ก ๆ หรือโปรแกรมที่โลหดมาติดตั้งจาก internet (ดูเกี่ยวกับ Bundle /Application Bundle ได้จากเนื้อหา การ Install แบบ Bundle + Disk Image ประกอบ)

  note :

  1. ถ้าเราไม่แน่ใจว่าแต่ละโปรแกรม Install และ Uninstall อย่างไร หรือว่าสร้างไฟล์อะไรไว้ตรงไหนบนเครื่องเราบ้าง ... อย่าลงโปรแกรมนั้นครับ
  2. สิ่งที่ดี และควรทำที่สุดคือ อ่านเอกสารประกอบโปรแกรมอย่างละเอียดทุกครั้งก่อนการใช้งาน เพื่อช่วยลดปัญหาและเข้าใจกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของโปรแกรม บ่อยครั้งจะมีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เช่นการ Install, Uninstall หรือ FAQ ปัญหาและวิธีแก้เบื้องต้นครับ
  3. หลีกเลี่ยงการใช้งานโปรแกรมตระกูล Beta เพื่อเป็นโปรแกรมที่ยังไม่สมบูรณ์ ส่วนใหญ่มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ ก่อนนำออกมาใช้จริง พวกนี้ส่วนใหญ่เราจะเจอกับโปรแกรม freeware ต่าง ๆ ที่โหลดมาได้จากบน Internet ครับ .. ถ้ามีเวอร์ชั่นจริงของโปรแกรมนั้น (ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคู่กันกับ Beta) ก็ให้โหลดมาใช้งานจะดีกว่าเอาตัว Beta มาใช้

  อ่านอ้างอิงประกอบแบบละเอียดได้จาก
  http://developer.apple.com/tools/installerpolicy.html
  การ Install ทั่วไปบน OS X
  http://support.apple.com/kb/HT1148?viewlocale=en_US
  เกี่ยวกับ OS X Installer
  http://en.wikipedia.org/wiki/Installer_(Mac_OS_X)
  เกี่ยวกับ Uninstall โปรแกรมบน OS X
  http://guides.macrumors.com/Uninstalling_Applications_in_Mac_OS_X