การ Install & Uninstall รูปแบบที่ 1 : Installer Package

ikok's picture
10285
posts
  • การ Install โปรแกรมแบบที่ 1 : แบบ Installer Package

การ Install
หน้าตาของตัว Package จะมีลักษณะแบบนี้ครับ จะมีไฟล์ต่าง ๆ ซ่อนอยู่ภายใน icon รูปกล่องน้อย ๆ อันนี้

package_0.jpg

เวลา Install ให้ดับเบิลคลิ๊กที่ตัว package จะเป็นการเรียกใช้งาน Installer.app ขึ้นมาจากในเครื่องเราแบบอัตโนมัติเพื่อช่วยในการ Install ครับ จะมีหน้าตาแบบนี้

installer-icon.jpg

แล้วจากนั้นจะเข้าหน้า Installer เพื่อช่วยเราติดตั้งโปรแกรมตามปรกติทั่วไป

installer.jpg

วิธีการติดตั้งผ่าน Installer แบบนี้ สำหรับผู้ใช้งานแมคมือใหม่ที่ใช้ windows มาก่อน จะพบว่าคล้าย ๆ กันกับการ Install โปรแกรมบน windows ครับ คือมีขั้นตอนให้เลือกกดคลิ๊ก continue ไปเรื่อย ๆ สำหรับบน OS X แล้ววิธีนี้ส่วนมากจะใช้กับโปรแกรมที่มีขนาดใหญ่ และมีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟล์ system หรือมีส่วนประกอบที่จำเป็นอื่น ๆเยอะเกินกว่าจะ Install ด้วยวิธี Bundle + Disk Image ครับ

การ Uninstall
ส่วนมากการ Install ผ่าน Installer Package แบบนี้ จะมีตัว Uninstall มาให้ เพียงแต่อาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันในแต่ละโปรแกรมครับ ถ้าต้องการ Uninstall โปรแกรมออก ให้ลองทำดังนี้

  • เข้าสู่ขั้นตอน Install application นั้น ๆ ใหม่อีกรอบ แล้วค่อย ๆ ดูว่ามีตัวเลือก Uninstall มาให้เลือกในระหว่างขั้นตอน Install ปรกตินี้หรือไม่ (ส่วนใหญ่ถ้ามีตรงนี้จะเป็น pop up มาให้เลือกครับ)
  • บางโปรแกรม จะมีตัว Uninstall แยกต่างหากมาให้ใน folder ของโปรแกรมนั้น ๆ เลย ถ้ามี ก็ให้เลือกใช้ตรงนี้เพื่อการ Uninstall ครับ
  • บางโปรแกรม จะไม่มีตัว Uninstall ตรง ๆ ให้ทำการอ่าน Readme หรือเอกสารประกอบของแต่ละโปรแกรมเพื่อให้ทราบขั้นตอนการ Uninstall ที่ถูกต้อง
  • ท้ายที่สุด ถ้าไม่มีเอกสารประกอบอะไรเลย ให้สอบถามไปยังบริษัทผู้พัฒนาโปรแกรมนั้น ๆ โดยตรงจะได้คำตอบที่ดีที่สุดครับ