ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Spotlight : เป็นการค้นหาทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ภายในเครื่องเราครับ นึกภาพประมาณว่า มี Search Engine ไว้ช่วยค้นหาไฟล์บนเครื่องของเรา .. ซึ่ง spotlight นี้ถูกนำมาใช้ตั้งแต่บน OS X เวอร์ชั่น 10.4 ครับ แล้วก็ยังติดตามมาบน 10.5 ด้วย ซึ่ง spotlight บน 10.5 นี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นจากบน 10.4 พอสมควร

splight-02-1_4.jpg

spotlight ค้นหาอะไรได้บ้าง?

เมื่อเรากรอกคำค้นหาที่เราต้องการลงไปในช่อง search แล้ว.. ที่เราจะได้ออกมาเป็นผลการค้นหานั้นจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรง หรือทางอ้อม กับคำค้นที่เราใส่ลงไปครับ ตามนี้..

 • Top hit : เป็นลำดับความสำคัญที่เราใช้บ่อยที่สุดจากผลการค้นหาที่ได้
 • Definition : แปลความหมายของคำค้น (ถ้าเราติดตั้ง Thai-Eng Dictionary เอาไว้ เค้าจะแปลเป็นไทยให้ด้วยจากตรงนี้เลย ดู เกี่ยวกับ Thai-Eng Dictionary บน OS X ประกอบ)
 • Applications : แสดง app ในเครื่องของเราที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหา
 • System Preferences : ส่วนของ System Preferences ที่เกี่ยวข้องกับคำค้น
 • Documents : ไฟล์งานต่าง ๆ
 • Folders : แฟ้มงานที่เก็บไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
 • Messages : email ที่เกี่ยวข้อง
 • Contacts : Contact จากใน Address Book ที่เกี่ยวข้อง
 • Images : ไฟล์ภาพที่เกี่ยวข้อง
 • PDF Documents : ไฟล์ PDF ที่เกี่ยวข้อง
 • Webpages/Bookmarks : url /bookmarks ของเวปที่เกี่ยวข้อง
 • Music/Audion : เพลงที่เกี่ยวข้อง
 • Movies : ไฟล์หนังที่เกี่ยวข้อง
 • Fonts : ฟ้อนท์ ที่เกี่ยวข้อง
 • Presentation : ไฟล์ Keynote presentation ที่เกี่ยวข้อง

note : เมื่อเราคลิ๊กไปที่ผลการค้นหาที่ได้ เราจะเปิดไฟล์นั้นบน app ที่เกี่ยวข้องขึ้นมาครับ

การเรียกใช้งาน spotlight

ปรกติ เราสามารถเรียกใช้งาน spotlight ได้จากช่องค้นหาบนหน้าต่าง Finder ครับ

splight-01-1_4.jpg

หรือว่าจากเครื่องหมายแว่นขยายบน menu bar

splight-01_4.jpg

note : ดั้งเดิมเราสามารถเรียกใช้งาน spotlight ผ่าน shortcut = Command+Space bar แต่สำหรับคนที่ใช้ shortcut นี้สำหรับเปลี่ยนภาษาไปแล้ว จะมี shortcut ของ spotlight ที่ต่างไปจากนี้ครับ ขึ้นอยู่กับว่าเราตั้ง shortcut ใหม่ให้ spotlight ว่าอะไร .. โดยปรกติจะหนีไปอยู่ที่ Option+Space bar แทน

Spotlights บน 10.5 ทำอะไรได้อีก?

บน 10.5 spotlight มีความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นมาครับ ทำให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น

 • เป็น Application Launcher(shortcut ในการเรียกเปิด application ที่มีอยู่ภายในเครื่อง)
 • ใช้คิดเลข (ได้ทั้งบวกลบคูณหารปรกติ และนอกเหนือจากนี้ด้วย!)