ส่วนต่าง ๆ ของ System Preferences

ikok's picture
10285
posts

คำสั่งและส่วนต่าง ๆ ของ System Preferences

system-pref-icon.jpg

System Preferences คือส่วนที่ให้เราทำการปรับแต่งการใช้งาน / การแสดงผลในส่วนต่าง ๆ บนเครื่องเราครับ คล้าย ๆ กับบน Control Panel บน Windows

System-pref-1.jpg
มีส่วนประกอบหลัก ๆ ดังนี้
Personal : เกี่ยวกับรูปแบบแสดงผลส่วนต่าง ๆ ของเครื่องเรา

 • Appearance : รูปแบบของส่วนที่เราเห็นในโปรแกรมต่าง ๆ เช่น สี scroll bar, ตำแหน่งการเลือก scroll bar ฯลฯ
 • Desktop & Screen Saver : ปรับแต่งภาพพื้นหลังของ desktop และ screen saver
 • Dock : ปรับแต่งหน้าตาของ Dock
 • Expose´ & Spaces : ปรับการใช้งาน Expose´ (อ่านว่า เอ๊กโปเซ่) และ Spaces
 • International : เพิ่ม ลบ ภาษาที่จะใช้งานภายในเครื่องของเรา
 • Security : ตั้งค่าความปลอดภัย
 • Spotlight : ปรับแต่งการใช้งานของ Spotlight (โปรแกรมค้นหาสารพัดภายในเครื่อง)

Hardware : ปรับแต่ง Hardware ส่วนต่าง ๆ รวมไปการใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่น ๆ เช่น หน้าจอ, คีบอร์ด, เมาส์, พริ้นเตอร์ ฯลฯ

 • Bluetooth : ตั้งค่าเกี่ยวกับการเชื่อมต่อ Bluetooth กับอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น มือถือ PDA
 • CDs & DVDs : ปรับพฤติกรรมการใช้งานของไดร์ฟ CD / DVD ที่มีอยู่ในเครื่องเรา
 • Display : ปรับขนาดความละเอียดหน้าจอ
 • Energy Saver : ตั้งค่าพักหน้าจอ หรือ sleep เพื่อประหยัดพลังงานเวลาที่เราไมไ่ด้ใช้ หรือว่าเปิดทิ้งเอาไว้ (สำหรับคนที่ใช้ Macbook, Macbook Pro - การปรับแต่งตรงนี้ช่วยในเรื่องยืดอายุแบตเตอรี่ได้ด้วย)
 • Keyboard & mouse : ปรับแต่งเมาส์ + คีบอร์ดบนเครื่อง
 • Print & Fax : จัดการเกี่ยวกับพรินเตอร์ + แฟกซ์ ที่ต่อเข้ากับเครื่องเราอยู่
 • Sound : ปรับเกี่ยวกับเสียงต่าง ๆ ทั้งจากลำโพง และซาวน์ effect ที่มีอยู่ในเครื่อง

Internet & Network : การเชื่อมต่อ Network, Internet

 • MobileMe : สำหรับ login เข้าไปใช้งาน MobileMe ของเรา (ต้องซื้อ MobileMe มาก่อนถึงจะใช้งานตรงนี้ได้)
 • Networks : การใช้งาน Internet หรือการเชื่อมต่อ network ทั้งแบบสาย Lan และ Wifi
 • QuickTime : เกี่ยวกับ QuickTime เป็นโปรแกรมแสดงผล multimedia ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องเรา
 • Sharing : การแชร์ข้อมูลกับระบบอื่น ๆ เช่น windows หรือกับคนที่มาเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องเรา

System : สร้าง user account และอื่น ๆ เกี่ยวกับระบบของเรา

 • Account : สร้าง และ บริหารบัญชีผู้ใช้งาน (user account) ต่าง ๆ บนเครื่องเรา
 • Date & Time : กำหนด Time Zone และการแสดงผลเกี่ยวกับวันที่ และเวลา
 • Parental Controls : สำหรับผู้ปกครองเอาไว้ควบคุมการการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุตรหลาน
 • Software Update : ค้นหา / อัพเดทซอฟแวร์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่อง
 • Speech : สั่งงานทางเสียง และเลือกเสียงอ่าน (เราเลือกได้)
 • Startup Disk : เลือกว่าเราจะ boot เครื่องเราจากที่ไหน (กรณีมีหลาย os) และเข้าใช้งานเกี่ยวกับTarget Disk Mode
 • Time Machine : เปิด / ปิด setup ต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรม TimeMachine (โปรแกรม Backup ที่มากับ osx 10.5- Leopard)
 • Universal Access : สำหรับผู้ที่มีปัญหาทางด้านสายตา หรือบกพร่องทางการรับรู้อื่น ๆ ให้สามารถใช้งานเครื่องได้สะดวกมากขึ้น เช่นมีทำให้ font อ่านง่ายขึ้น หรือว่ามีเสียงช่วยอ่านคำสั่งต่าง ๆ ฯลฯ

Other : ปรับแต่งอุปกรณ์ หรือว่าโปรแกรม 3rd party อื่น ๆ ที่เรา install เพิ่มภายหลังได้จากตรงนี้ (จากภาพ ผมใช้งาน tablet เลยมีตรงนี้เพิ่มเข้ามา)