เปลี่ยนรูป Desktop

ikok's picture
10285
posts

การ เปลี่ยนรูปพื้นหลัง Desktop

เราสามารถเปลี่ยนรูปพื้นหลังของ Desktop เราได้โดย

1.ไปที่ System Preferences แล้วเลือก Desktop & Screen Saver

p-desktop_0.jpg
หรือ

2.คลิ๊กขวาบนพื้นที่ว่างบน Desktop ของเราแล้วเลือก Change Desktop Background..

note : ทั้ง 2 วิธีให้ผลเหมือนกันคือเราจะเข้าไปเลือกรูป Desktop ใหม่จากใน System Preferences

คลิ๊กขวาบนพื้นที่ว่างบน Desktop แล้วเลือก Change Desktop Background..

Picture2-1_3.jpg

เข้าสู่หน้า System Preferences / Desktop & Screen Saver เพื่อเลือกรูปใหม่

select-pic_0.jpeg
เราจะได้มาหน้าต่างนี้เพื่อเลือกรูปที่ต้องการ ได้จากใน list ทางด้านซ้ายมือ..

สำหรับคนที่มีรูปอยู่ใน iPhoto หรือส่วนอื่น ๆ ของเครื่อง เราสามารถที่จะเข้าไปเลือกรูปจากในนั้นมาใช้ได้นะครับ (จากในตัวอย่างผมไม่มีรูปใน iPhoto เลยไม่มีในรายการทางด้านซ้ายให้เลือกครับ)

note : ถ้าเราไม่ใช้วิธีคลิ๊กขวา สามารถมาตรงนี้โดยไปที่ System Preferences/ Desktop & Screen Saver (จากในรูปแรก) ครับ

ลองเลือกรูปใหม่แล้วกลับออกมาดู Desktop ของเรา

Picture3_0.jpeg

รูปจะเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกไว้จากใน System Preferences/ Desktop & Screen Saver ครับ