System Preferences

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับการ Sleep

Sleep : เป็นการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (ทั้งจากเครื่องต่อไฟตรง หรือว่าโน๊ตบุคที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่)

การตั้งค่าเกี่ยวกับการ Sleep

enegy-saver.jpg
ไปที่ System Preferences เลือำ Energy Saver

เข้าหน้าต่างการตั้งค่า Sleep

ikok's picture
10285
posts

System Preferences Tips

Tips & Tricks เกี่ยวกับ System Preferences

ikok's picture
10285
posts

ปรับแต่ง OS X

ปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ของ OS X เช่น ภาษา, การแสดงผลของหน้าจอ, การพักหน้าจอ, การเชื่อมต่ออุปกรณ์อื่น ๆ

ดู System Preferences

ikok's picture
10285
posts

System Preferences

System Preferences เป็น application สำหรับปรับแต่งส่วนต่าง ๆ ภายใน OS X (คล้าย ๆ กับ Control Panel บน windows pc)

ikok's picture
10285
posts

การเพิ่ม Shortcut ใหักับคำสั่งต่าง ๆ เอง

การเพิ่ม Shortcut ให้กับคำสั่งต่าง ๆ เอง

โดยทั่วไปแล้ว คำสั่งต่าง ๆ ของ แต่ละ application จะมี Shortcut ให้เข้าถึงการใช้งานหลักได้เกือบทุกคำสั่งอยู่แล้ว แต่บางกรณีบางคำสั่งก็จะไม่มี

แล้ว... ถ้าเกิดว่าเราต้องใช้คำสั่งที่ไม่มี shortcut บ่อย ๆ ขึ้นมา เราจะทำอย่างไร? เราสามารถสร้าง Shortcut ให้กับคำสั่งเหล่านี้ได้หรือไม่?

คำตอบของเรื่องนี้คือ เราสามารถสร้าง Shortcut ขึ้นมาใหม่เฉพาะคำสั่งที่เราต้องการได้ครับ