iPhoto' 09 : Places

ikok's picture
10285
posts

Places : เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhoto’ 09 ครับ มีเอาไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ของภาพ ตามสถานที่ ๆ เราไปถ่ายมา โดยหลัก ๆ iPhoto จัดการภาพจากข้อมูลของ Geo Tagging หรือ GPS data ภายในภาพถ่ายเพื่อมาลงในส่วนของ Places
places-01.jpg
ข้อมูล Geo Tagging หรือ GPS data ในส่วนของ iPhoto: Places นั้นสามารถมาได้ 2 แบบครับ คือ

  1. ถ้ากล้องที่เราใช้รองรับ Geo Tagging หรือ GPS support ที่จะมีข้อมูลของสถานที่ติดเข้ามาในภาพด้วย แบบนี้ iPhoto จะนำข้อมูลตรงนี้มาใช้ต่อให้ครับ เราไม่ต้องสร้าง tag ใหม่
  2. ถ้ากล้องที่เราใช้ไม่รองรับ Geo Tagging เราต้องเพิ่มข้อมูลพวกนี้ลงใน iPhoto เอง (อ่าน การใส่ Geo Tag หรือว่าชื่อสถานที่ให้กับภาพเอง ประกอบ)

คำสั่งเฉพาะในส่วนของ Places

view-1.png

View : ปุ่มนี้จะเป็นการปรับรูปแบบแสดงผลหลักของหน้า places นี้นะครับ โดยถ้าเลือกอันทางซ้าย ที่เป็นรูปลูกโลก จะแสดงผลแบบแผนที่แล้วมีหมุดปักลงไปตามสถานที่ ๆ เราถ่ายรูปมา

view-2.png

ส่วนถ้าเลือกอันทางขวา จะเป็นการแสดงรายชื่อสถานที่แบบ list พร้อมกับแสดงภาพที่เราถ่ายไว้ในสถานที่นั้น ๆ แบบนี้ครับ

view-3.png
note : ในหน้า view แบบ list นี้เราสามารถที่จะ edit ภาพ หรือว่าใส่ face ให้กับภาพได้เลย เหมือนกับการดูภาพผ่าน events หรือ album ครับ

คำสั่งที่เหลือมีดังนั้น

tools-1.png

  • Zoom All : เป็นการแสดงผลในรูปแบบแผนที่โดยจะแสดงทุกสถานที่ ๆ มีภาพของเราอยู่ครับ
  • Show Photos : แสดงภาพทุกภาพจากทุก places ขึ้นมาในหน้ารวม
  • Smart Album : เป็นการสร้าง smart album จาก places ที่เราเห็นอยู่ในแผนที่ขณะนั้น

style-1.png

  • Terrain : เป็นการดูแผนที่แบบ map ทั่วไป ไม่มีลวดลายภาพอย่างอื่นประกอบ
  • Satellite : ดูแผนที่แบบภาพถ่ายทางดาวเทียม
  • Hybrid : ดูแบบผสมระหว่าง Terrain+Satellite ครับ =)

แบบ Terrain

style-2.png

แบบ Satellite

style-3.png

แบบ Hybrid

style-4.png