Places

ikok's picture
10285
posts

iPhoto' 09 : Places

Places : เป็นความสามารถใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน iPhoto’ 09 ครับ มีเอาไว้สำหรับจัดหมวดหมู่ของภาพ ตามสถานที่ ๆ เราไปถ่ายมา โดยหลัก ๆ iPhoto จัดการภาพจากข้อมูลของ Geo Tagging หรือ GPS data ภายในภาพถ่ายเพื่อมาลงในส่วนของ Places
places-01.jpg
ข้อมูล Geo Tagging หรือ GPS data ในส่วนของ iPhoto: Places นั้นสามารถมาได้ 2 แบบครับ คือ

ikok's picture
10285
posts

การใส่ Geo tag ให้กับภาพใน Places

Geo tag คือค่าระบุพิกัดดาวเทียมที่โปรแกรมจะนำไปแปลงเป็นชื่อสถานที่เพื่อให้เราเข้าใจว่าพิกัดที่มีใน Geo Tag นั้นคือสถานที่อะไร ซึ่งโปรแกรมถ่ายภาพรุ่นใหม่ ๆ ในปัจจับันนี้สามารถอ่านและแปลให้เป็นชื่อสถานที่ที่เราไปถ่ายภาพนั้น ๆ มาให้เราดูได้แล้ว และ iPhoto ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ

บน place เราสามารถใส่ Geo Tag ให้กับภาพได้ 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้ครับ

<

ol>

  • จากตัวกล้องที่รองรับ GeoTag : กล้องรุ่นใหม่สามารถกำหนดพิกัดดาวเทียมให้เราได้ขณะที่เราถ่ายภาพนะครับ ถ้าเราใช้กล้องรุ่นที่มีความสามารถตรงนี้เราแทบไม่ต้องทำอะไรต่อเลยเมื่อนำภาพเข้า iPhoto =)