iPhoto' 09 : Faces #3 - การนำ Faces มาประยุกต์ใช้งานปรกติ

ikok's picture
10285
posts

การนำ Faces มาใช้งานในสถานการณ์ปรกติ เพื่อช่วยให้เราจัดภาพเป็นหมวดหมู่

คือ Faces เป็นการกำหนดให้ระบบรับรู้ - จำใบหน้าคนในภาพ และช่วยให้เราจัดการกับภาพถ่ายเป็นหมวดหมู่แยกแยะตามใบหน้าบุคคลในภาพได้ง่ายขึ้น สำหรับคนที่ต้องการจัดอัลบั้มรวมโดยอาศัยจากชื่อ หรือบุคคลในภาพเป็นที่ตั้ง ในบทความเกี่ยวกับ Faces ตอนที่ 3 นี้ เลยจะเกี่ยวกับการนำ Faces มาประยุกต์ใช้กับการใช้งานปรกติบน iPhoto’ 09 ครับ

ใน library เมื่อเราดูภาพปรกติ แล้วเราต้องการจะกำหมดว่าใครอยู่ในภาพบ้าง ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Name ที่ด้านล่างซ้ายมือ (ตรงลูกศร)

iphoto-faces-06.jpg

เราจะเห็นว่ามีกล่องจับใบหน้าขึ้นมา พร้อมชื่อของแต่ละใบหน้าโดยอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ใน Faces ครับ ในบางกรณี ถ้า iPhoto ไม่แน่ใจ เค้าจะถามเราว่าว่าใช่บุคคลที่เรามีอยู่ในระบบหรือไม่ ดังภาพด้านล่าง

note : การสุ่มจะยิ่ง “แม่น” ถ้าเรามีข้อมูลของภาพบุคคลที่ต้องการใน Faces พอสมควรครับ

iphoto-faces-05-1.jpg

ถ้า “ใช่” ให้กดปุ่มเครื่องหมายถูก ถ้า “ไม่ใช่” ให้เลือกเครื่องหมาย ผิด และพิมพ์ชื่อคนที่ถูกต้องลงไปครับ เสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้

iphoto-faces-08.jpg

เมื่อเลือกเสร็จแล้วคลิ๊ก Done ที่ด้านล่างขวา (ตรงลูกศรชี้) เพื่อเป็นการเสร็จจากตรงนี้

note : ถ้า iPhoto ไม่ขึ้นกรอบใบหน้าของบุคคลภายในรูป ให้คลิ๊กปุ่ม Add Missing Face (ที่ด้านล่างซ้ายมือ) แล้วทำการกำหนดกรอบใบหน้าที่ต้องการพร้อมพิมพ์ชื่อเข้าไปใหม่ครับ

หลังจากกำหนดชื่อคนในภาพถ่ายปรกติได้แล้ว ที่เราทำได้ต่อมาคือ สร้าง Smart Album ที่มีเฉพาะบุคคลนั้น ๆ ขึ้นมาครับ

สร้าง Smart Album เฉพาะบุคคลที่เราต้องการ

บน Faces คลิ๊กที่ภาพใบหน้าของคนที่ต้องการ จากนั้น คลิ๊กที่ปุ่ม Smart Album ที่ด้านล่างซ้ายมือ

iphoto-faces-07.jpg

เราจะได้ Smart Album ขึ้นมาใหม่ โดยภายในอัลบั้มนั้จะมีเฉพาะภาพของบุคคลที่เราต้องการครับ =)

iphoto-faces-09.jpg