AppDelete เอาไว้ทำอะไรครับ

BB's picture
81
posts

รบกวนด้วยครับ AppDelete เอาไว้ทำอะไรครับ ต่างกับ Trash อย่างไรครับ

ขอบคุณครับ ยิ้มปากกว้าง

nickoe's picture
4320
posts

อย่างนี้ครับ

เวลาเราลบ app บน mac
มันจะมีพวกค่า setting ต่างๆค้างอยู่
ต้องมานั่งตามลบเอง

appdelete กับ appcleaner หรือ appzapper เป็นตัวช่วยจัดการ
ลบทั้งโปรแกรมทั้ง setting ครับ เรียกว่าเอาให้สิ้นซากเลย
แต่ไม่แนะนำให้ใช้กับโปรแกรมขนาดใหญ่ ควรใช้ uninstaller
ที่ส่วนใหญ่จะให้มากับแผ่นอยู่แล้วครับ

โปรแกรมเล็กๆตัวไหน ที่ให้ uninstaller
มาด้วยก็ใช้ที่เค้าให้มาดีกว่าครับ เพราะอาจจะมีบางอย่าง
ใน system ที่เกี่ยวข้องกัน หายไปเดี๋ยวยุ่ง

#1
BB's picture
81
posts

ขอบคุณครับ

ขอบคุณครับ แจ่ม

#2