illustration. เลือก object แล้วต้องการขยับ.แต่มันไม่ขยับ

sakoba's picture
36
posts

illustration. เลือก object แล้วต้องการขยับ. เคาะที่แป้นคีบอร์ดแล้วไม่ขยับเกิดจากอะไรคะ.
คีบอร์ดไม่เสียลองทำใน photoshop แล้วขยับได้