[How-To] iPhone : วิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ถ้าเครื่องไม่ตอบสนองครับ

ikok's picture
10285
posts

จากหน้า support บน apple.com ระบุเอาไว้ถึงการแก้ปัญหาเมื่อ iPhone (OS 2.x, 3.x) ไม่ตอบสนอง ซึ่งจะมีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยระหว่าง OS 2.x กับ OS 3.x ครับ

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเครื่องไม่ตอบสนอง

iPhone OS 3.x

  1. กดปุ่ม sleep/wake ค้างเอาไว้ จนมีแถบ slider สีแดงแสดงขึ้นมา
  2. เมื่อแถบ slider สีแดงขึ้นมาแล้ว *** ไม่ต้อง slide นะครับ ***
  3. จากนั้นให้กดปุ่ม Home ค้างไว้ 6 วินาที
  4. ถ้าเครื่องยังไม่กลับมาหน้า Home หรือว่ายังค้างอยู่ ให้ทำการ restart เครื่อง

iPhone OS 2.x

  1. ให้กดปุ่ม Home ค้างไว้ 6 วินาที
  2. ถ้าเครื่องยังไม่กลับมาหน้า Home หรือว่ายังค้างอยู่ ให้ทำการ restart เครื่อง

วิธีการ restart เครื่อง iPhone

  1. กดปุ่ม Sleep/wake ค้างไว้จนมีแถบ slider สีแดงขึ้น
  2. slide แถบสีแดงเพื่อทำการปิดเครื่อง
  3. จากนั้นกดปุ่ม Sleep/wake ค้างเอาไว้ใหม่จนกว่าจะมี logo apple ขึ้นมาที่หน้าจอ