Growl

ikok's picture
10285
posts

Growl : เป็นโปรแกรมที่จะเปลี่ยนรูปร่างหน้าต่างของการเตือน Event ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนเครื่องเราครับ และสามารถนำไปใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องเช่นพวกโปรแกรม chat ได้

Picture22_3.jpg

Picture3_23.jpg

Picture2_21.jpg

Picture1_25.jpg

เกี่ยวกับ Event

Event เป็นการเตือนเมื่อมีกิจกรรมอะไรสักอย่างเกิดขึ้นผ่านตัวโปรแกรมที่เราใช้งานอยู่ครับ เอาง่าย ๆ ครับ ให้ลองนึกถึงเหตุการณ์ต่อไปนี้ดู คิดว่าน่าจะนึกภาพออกได้คร่าว ๆ ยิ้มปากกว้าง

  • หน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อมีอีเมล์เข้ามาใหม่บน Outlook
  • หน้าต่างแจ้งเตือนเมล์ หรือว่า contact ออนไลน์บน msn
  • หน้าต่างแจ้งเตือนเมื่อเรา download/upload เสร็จสิ้น
  • ฯลฯ

จากตัวอย่างข้างต้น Growl จะไปทำให้หน้าต่าง Event ที่จะเกิดขึ้นบน OS X ให้ดูสวยงามขึ้นครับ =)