การแจ้งเตือนเมื่อมี Email ใหม่

ikok's picture
10285
posts

วิธีการตั้งให้ Adium เตือนเราเมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา

ไปที่ Adium / Preferences / Account

Picture36_2.jpg
เลือก Edit

ไปที่หัวข้อ Options

Picture37_2.jpg
แล้วเลือก Email Check for new mail จากนั้นกด OK

เมื่อมีอีเมล์ใหม่เข้ามา Adium จะแจ้งเตือนเราแบบนี้
Picture1_20.jpg