Automator

ikok's picture
10285
posts

Automator : ตัวอย่าง Rename files เป็นกลุ่ม #2

อธิบายส่วนประกอบต่าง ๆ ของการเปลี่ยนชื่อไฟล์แบบ Sequential

automatr-rename-1-1_7.jpg

ikok's picture
10285
posts

Automator : ตัวอย่าง Rename files เป็นกลุ่ม #1

ขั้นตอนที่ 1
เปิด Automator ขึ้นมา เพื่อสร้าง workflow มี welcome screen ขึ้นมาให้เลือก Custom แล้วเราจะได้หน้าเปล่า ๆ ของ Automator ขึ้นมา

ขั้นตอนที่ 2
สร้าง workflow ตามนี้
Action ที่ 1 = Get Selected Finder Items (จากหมวด Files & Folders)
Action ที่ 2 = Rename Finder Items (จากหมวด Files & Folders)
 - ให้เลือก Options Show workflow when it runs ด้วย

เสร็จแล้วจะได้หน้าตาประมาณนี้ครับ

ikok's picture
10285
posts

Automator : ตัวอย่าง Rename files เป็นกลุ่ม

ผมมีความตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับ workflow ตัวนี้มาพักใหญ่ ๆ แล้วแต่ก็ทำนู่นทำนี่ลืมจนลืมในที่สุด จนมีกระทู้จากคุณ od2504 ที่มาถามเกี่ยวกับวิธี rename ไฟล์เป็นกลุ่ม ผมเลยอยากที่จะอธิบายตรงนี้แบบละเอียดตามที่ตั้งใจเอาไว้

ก่อนอื่น นี่เป็นบทความเกี่ยวกับตัวอย่าง workflow ที่ผมใช้งานจริง ดังนั้นโปรดอ่านเกี่ยวกับพื้นฐานการใช้งาน Automator ตามหัวข้อด้านล่างนี้ก่อนสำหรับผู้ที่ไม่เคยใช้นะครับ

<

ul style="list-style-type: disc">

 • Automator : เกี่ยวกับ Automator
 • ikok's picture
  10285
  posts

  Automator : ตัวอย่าง workflow แบบต่าง ๆ

  ในส่วนนี้จะเป็นตัวอย่างการสร้าง workflow จาก automator ที่ผมทำเอาไว้สำหรับใช้งานเองด้วยส่วนหนึ่ง และเพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง workflow ขึ้นมาเองสำหรับผู้สนใจทั่วไปนะครับ

  เนื้อหาในส่วนนี้ประกอบไปด้วย

  ikok's picture
  10285
  posts

  Automator : ตัวอย่าง workflow #2/2 - ย่อรูปทีละเยอะ ๆ ในคลิ๊กเดียว

  เป็นตอนที่ 2 ต่อจาก Automator : ตัวอย่าง workflow #1/2 - ย่อรูปทีละเยอะ ๆ ในคลิ๊กเดียว นะครับ เนื้อหาในตอนนี้จะต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วที่หลังจากสร้าง workflow และรู้จักการทำงานของเค้าไปบ้างแล้ว เนื้อหาในตอนนี้จะกล่าวถึง

  • การนำไปประยุกต์ใช้งานจริงในรูปแบบต่าง ๆ
  • การเพิ่มความสามารถให้กับ workflow แบบบ้าน ๆ

  เมื่อเราสร้าง workflow เสร็จไปแล้วใน Automator แต่ผมต้องการที่จะใช้งาน workflow นี้แบบรวดเร็วโดยที่ไม่จำเป็นต้องเปิด Automator ขึ้นมาสิ่งที่ผมต้องทำมีตามนี้ครับ