Dictionary ที่ สามารถ แปลคำบน Firfox ได้มีโปรอะไรบ้างครับ

shanazzaa's picture
19
posts

มีโปรแกรมดินชั่นารี่ตัวไหนบ้างครับ ที่สามารถแปลคำเวลาเราเอาเม้าไปจี้คน บนFirfox ไอโปรแกรมDIctionary สี่รุปมันเป้นหนังสือสีแดงๆนั่นก้ ไม่เวิคกับFirefox มันเวิคกับซาฟารีและ บางโปรแกรมทำนั้น