เพิ่มหัวข้อใน Template

ikok's picture
10285
posts

การ เพิ่มหัวข้อใน Template

เดิมที ทุกครั้งที่เราจะสร้าง Contact ขึ้นมาใหม่ พวกข้อมูลหรือว่ารายการต่าง ๆ มักจะถูกวางไว้ให้บ้างแล้วเป็น Template ให้เรามาใส่ข้อมูลเอาทีหลัง .. ในบางครั้ง ถ้าเกิดใช้งานไปสักพักแล้วเราอยากเพิ่มช่องกรอกข้อมูลบางอย่างเข้าไปเลยตั้งแต่ต้น เช่น ต้องการเพิ่มช่องใส่ URL เอาไว้ใน Template เลย..

สามารถทำได้ดังนี้

Address Book/ Preferences

Picture4_3.png

เลือกหัวข้อ ​Template

จากนั้นเลือก Add Field เพื่อเลือกหัวข้ออื่นเพิ่มเติมที่เราอยากเพิ่มเข้ามาไว้ใน Template

Picture5_3.jpg

มีตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้

 1. Phonetic First/Lastname : สำหรับเพิ่มช่องเหนือชื่อ / สกุลเดิมที่มีอยู่ เอาไว้สำหรับ เพิ่มวิธีอ่านออกเสียงทั้งชื่อ/ สกุล ในกรณีที่เรามีเพื่อนต่างชาติ หรือไม่ใช่คนอังกฤษ หรือบุคคลที่ชื่อออกเสียงไม่เหมือนกับที่สะกด .. ให้เลือกตัวนี้ช่วย
 2. Prefix : คำขึ้นต้น
 3. Middle Name : ชื่อกลาง (ส่วนใหญ่สำหรับคนที่ใช้ชื่อ คริสเตียน)
 4. Suffix : คำลงท้าย
 5. Nick Name : ชื่อเล่น
 6. Job Title : ตำแหน่งงาน
 7. Department : แผนกงาน
 8. Maiden Name : สำหรับผู้หญิง โดยจะเป็นนามสกุลที่ใช้เดิมก่อนแต่งงาน
 9. URL : เวปไซต์ที่เกี่ยวข้อง
 10. Birthday : วันเกิด
 11. Dates : วันที่