เพื่อเนื้อหาเกี่ยวกับ Preview.app ใน How-Tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหา เกี่ยวกับ Preview.app ใน How-Tos ครับ

  • การปรับแต่งไฟล์ภาพบน Preview
  • การนำพื้นหลังออกจากภาพ
  • การแยก Subject ออกจากพื้นหลัง

  • การจัดการไฟล์ภาพพร้อมกันเป็นกลุ่ม
  • Annotation ความสามารถที่ซ่อนอยู่บน Preview
  • การใช้ Annotate กับไฟล์ PDF