เกี่ยวกับการ Sleep

ikok's picture
10285
posts

Sleep : เป็นการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (ทั้งจากเครื่องต่อไฟตรง หรือว่าโน๊ตบุคที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่)

การตั้งค่าเกี่ยวกับการ Sleep

enegy-saver.jpg
ไปที่ System Preferences เลือำ Energy Saver

เข้าหน้าต่างการตั้งค่า Sleep

sleep-1.jpg
อธิบาย
Setting For : ให้เราเลือกว่าจะใช้การตั้งค่านี้สำหรับสถานะการณ์ใดบ้าง โดยทั่วไปมีให้เลือก 2 แบบคือ ระหว่างที่เราต่อไฟตรงจากปลั๊ก กับ การใช้งานบนแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุค
Optimization : เลือกว่าจะปรับค่าการใช้งานแบบใด

Optimization.jpg

  • Better Energy Saving : สำหรับประหยัดพลังงานแบบสุด ๆ เพื่อให้้ใช้งานได้นานขึ้น (แบตลดช้าลง)
  • Normal : การใช้งานปรกติ
  • Better Performance : เน้นการทำงานเป็นหลัก ทำให้โปรแกรมสามารถใช้ทรัพยากรที่อยู่บนเครื่องได้เต็มที่ เหลือกับต่อไฟบ้านอยู่ (แบตหมดเร็วขึ้น แต่งานก็เสร็จเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน)

Put the computer to sleep when it inactive for : ตั้งว่าให้เครื่อง sleep ถ้าไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นบนเครื่อง

note : ถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็ตาม แต่ถ้าบาง app ยังคงทำงานอยู่ใน background เครื่องก็จะไม่ sleep ครับ ส่วนใหญ่ app พวกโปรแกรมช่วย download จะทำให้เครื่องไม่ sleep

Put the display(s) to sleep when it inactive for : ตั้งค่าตรงนี้จะเป็นการพักหน้าจอ (แบบดับไปเลย) ครับ ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ ScreenSaver จากภาพตัวอย่างมีคำเตือนขึ้นมาว่า หน้าจอผมจะดับก่อนที่ ScreenSaver จะทำงาน

ทำนองเดียวกัน ถ้าผมเข้าไปดูในส่วนของ ScreenSaver เค้าก็จะเตือนมาแบบนี้เหมือนกัน

Picture2_24.jpg

Put the hard disk to sleep when possible : ทำให้ Hard disk หมุนช้าลง หรือหยุดหมุนเลยเมื่อเข้าสู่การ sleep ครับ

การตั้งค่า Schedule

Schedule.jpg

ตรงนี้จะเป็นการตั้งเวลาเปิด ปิด แน่นอน หรือว่าจะสั่ง Sleep ในเวลาที่แน่นอนก็ได้

การตั้งค่า Options

sleep-option.jpg

Wake for Ethernet network administrator access : สามารถถูกปลุกได้จาก network
Automatically reduce the brightness of the display before display sleep : หรือหน้าจออัตโนมัติก่อน Sleep
Restart automatically after a power failure : ให้เครื่องทำการรีสตาร์ทเอง หลังจากที่ไฟตก หรือไฟกระชาก
Show battery status in the menu bar : แสดงสถานะของแบตเตอรี่บน menu bar

note : อาจจะมี options อื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ เช่น ถ้าในเครื่องมี modem อยู่ เราสามารถตั้งให้เครื่องถูกปลุกได้จากสัญญาณของ modem ได้ด้วย

Comments

amd3's picture
58
posts

รับทราบ

แบร่.. แจ่ม แจ่ม

#1