TheMacBundles

ikok's picture
10285
posts

TheMacBundles : 12 โปรแกรม bundle รวมกัน 50 เหรียญครับ

the mac bunle sale march 2010

ผมเจอ bundle นี้โดยบังเอิญครับ เลยเอามาบอกต่อ มีโปรแกรมหลายตัวที่น่าสนใจครับ มีทั้งหมด 12 โปรแกรม ราคาเต็มสามร้อยกว่าเหรียญ ถ้าซื้อรวม bundle นี้จะได้ราคาที่ 49.95 เหรียญครับ (ประมาณ 1,600 บาท) โปรโมชั่นนี้หมดวันที่ 11 เมษายน 53 ครับ มีรายการโปรแกรมดังนี้..