Playlist

ikok's picture
10285
posts

Genius - เกี่ยวกับ Genius

Genius : คือความสามารถใหม่บน iTunes 8 ที่จะสุ่มเพลงมาทำ playlist โดยเพลงที่จะถูกสุ่มขึ้้นมานั้นจะเข้ากันได้กับเพลงที่เราเลือกเป็นโจทก์เอาไว้ครับ

เช่น เราเลือกเพลงแจ๊สของศิลปินที่ชอบขึ้นมาหนึ่งเพลง แล้วสั่ง Genius ให้สร้าง Genius Playlist ขึ้นมา ที่เราจะได้คือ Playlist ใหม่ ที่มีเพลงแนวแจ๊สแบบฟังแล้วไปกันได้กับเพลงโจทก์ที่เราตั้งเอาไว้ครับ ประมาณนี้..

สิ่งที่เราต้องมีก่อนการใช้งาน Genius