iWeb

ikok's picture
10285
posts

Udpate: GarageBand , iMovie, iPhoto, iWeb, iDVD

รวม Update โปรแกรมชุด iLife ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ สามารถกด software update จาก Apple menu หรือจะเข้าไปโหลดจาก link ตามรายการด้านล่างนี้ก็ได้ครับ

มีรายการปรับปรุงของอัพเดทต่าง ๆ ดังนี้