Get Info

ikok's picture
10285
posts

Sharing & Permission

การกำหนดสิทธิผู้ใช้งานให้กับไฟล์ต่าง ๆ

Permission คือการกำหนดสิทธิ์ในการจัดการกับไฟล์ / แฟ้ม ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่เราต้องการ โดยทั่วไปแล้ว เราผู้ซึ่งเป็นเจ้าของเครื่องที่เป็น account แบบ admin จะมีสิทธิ์ใช้งานแก้ไขไฟล์ต่าง ๆ ได้หมดทุกอย่างอยู่แล้ว

แต่ในบางกรณีเราอาจจะต้องการเปลี่ยน permission ใหม่เพื่อ

<

ul style="list-style-type: disc;">

 • ทำงานร่วมกับ user account อื่น ๆ และต้องการกำหนดสิทธิ์เฉพาะให้แต่ละ account นั้น เช่นไม่ให้ผู้อื่นสามารถแก้ไขไฟล์ / แฟ้มนั้น ๆ ได้ โดยอ่านได้เพียงอย่างเดียว
 • ikok's picture
  10285
  posts

  ดูรายละเอียดไฟล์

  ดู Get Info

  ikok's picture
  10285
  posts

  Get Info

  Get Info : ดูรายละเอียดไฟล์

  ikok's picture
  10285
  posts

  Locked & Stationery Pad

  Locked & Stationery Pad

  ต่อไปนี้เป็นคำอธิบายพร้อมวิธีการใช้งาน Locked กับ Stationery Pad จากใน Get Info ครับ

  • Stationery Pad : เลือกตัวนี้เพื่อเป็นไฟล์ต้นฉบับ ซึ่งจะสร้างสำเนาขึ้นมาใหม่ทุกครั้งที่เราเปิดไฟล์ขึ้นมา - เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการให้มาแก้ไขไฟล์นี้อีก หรือถ้าจะแก้ ก็ให้ไปแก้ในไฟล์สำเนาที่ถูกสร้างขึ้นมาแทน (มีอธิบายเพิ่มเติมหลังจากหัวข้อ เกี่ยวกับ Locked ไฟล์)