DVD Region

ikok's picture
10285
posts

DVD Region

| Tags:

DVD Region : เป็นการกำหนดโซนนิ่งของการวางจำหน่าย dvd ในแต่ละภูมิภาค ที่จะวางจำหน่ายไม่พร้อมกัน .. เป็นเรื่องของการตลาดครับ แต่ว่าตรงนี้เลยมีผลกับ Super drive ที่มีอยู่ในเครื่อง Mac ของเราด้วย ที่ว่ามีผลคือ เราจะเปิดแผ่น DVD ได้ จะต้องมี Region ที่ตรงกับ ไดร์ฟที่เรามีในเครื่องเท่านั้น เช่น ในประเทศไทย หรือโซนเอเชีย จะมี Region =3 ที่จะเปิดดูแผ่น DVD ที่มี Region = 3 ได้เท่านั้น..