Aperture 3

ikok's picture
10285
posts

News : Introducing Aperture 3

apple เปิดตัว Aperture 3

Apple เปิดตัวโปรแกรม Aperture 3 ซึ่งเป็นโปรแกรมจัดการและตกแต่งภาพระดับมืออาชีพแล้วเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนครับ มีคุณสมบัติใหม่ ๆ ดังนี้...