สงสัยเกี่ยวกับการเทถังขยะ

od2504's picture
1077
posts

การเทถังขยะแบบที่1 (Finder-Secure Empty Trash ...)
secure-empty-trash.jpg

กับแบบที่2 (จากการคลิกขวาที่ถังขยะ-Empty Trash)

empty-trash-1.jpg
ต่างกันอย่างไรครับ?

ikok's picture
10285
posts

เกี่ยวกับการ empty trash นะครับ

แบบที่ 1 : Secure Empty Trash

การลบแบบนี้จะเป็นการลบแล้วลบเลย ด้วยกระบวนการเขียนไฟล์ทับไปทับมาหลายสิบรอบ ทำให้กู้ไฟล์กลับมาด้วยโปรแกรมกู้ไฟล์ไม่ได้ครับ หรือว่ากู้ได้ แต่ได้มาไม่ครบเพราะบางส่วนถูกเขียนทับใหม่ไปแล้วครับ

แบบที่ 2 : Normal Empty Trash

แบบนี้จะเป็นการลบไฟล์แบบปรกติ ซึ่งจะยังมีโอกาสกู้ไฟล์กลับมาแบบ 100% ได้อยู่ (จากโปรแกรมกู้ไฟล์อื่น ๆ ) ตราบใดที่พื้นที่บน hdd ตรงนั้นของไฟล์เดิมยังไม่ถูกเขียนไฟล์ใหม่ทับลงไปครับ
#1