เขียน Image DVD ยังไงอะ

4ko6yon61's picture
19
posts

พอดีจะเขียนแผ่น ไฟล์ .iso ลง DVD อะ ทำไงอะคับ

pippo's picture
2469
posts

2 วิธี

  1. Click ขวา แล้วเลือก Burn "xxxxxx.iso" to Disc...
  2. ใช้โปรแกรม เช่น Toast Titanium, Simply Burn, Burn
#1