update: Perian 1.2.2

ikok's picture
10285
posts

Perian - เป็นโปรแกรม opensource ที่เพิ่มความสามารถให้โปรแกรม quicktime ที่เรามีอยู่ในเครื่องเล่นไฟล์ได้หลากหลายมากขึ้น

ตอนนี้ได้ update เป็นเวอร์ชั่น 1.2.2 แล้วครับ ซึ่งเท่าที่ผมอ่านมีการรองรับไฟล์ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจเช่น webM กับ theora ครับ ยิ้ม