t2dear_ict's picture
4
posts

ใช้แมคต่อ internet โดย wireless lan แล้วอินเตอร์เน็ตช้ามากๆเลยครับ

ลองใช้ทั้ง OSX และ windows ภายในเครื่องเดียวกันก็ช้าเหมือนกันครับ
แต่พอลองใช้เครื่องอื่นต่อไวเลส ก็ไวปกติครับ

(ไวเลสที่ ม.)

ไม่ทราบว่ามีปัญหาที่ตัวอุปกรณ์ หรือว่าตัวซอฟแวร์อะไรหรือไม่