Apple เลิกผลิต Xserve

ikok's picture
10285
posts

ขึ้นตัวส้ม ๆ เอาไว้ในหน้าเว็บ ครับ ว่าจะสั่งซื้อเครื่องปัจจุบันได้จนถึงสิ้นเดือนมค.ปีหน้า และทาง Apple จะไม่พัฒนา Xserve ต่อแล้ว โดยเสนอทางเลือกให้สำหรับผู้ที่ต้องการ Server ให้สั่งซื้อ Mac Pro Server หรือ Mac mini server มาใช้แทน ตามความต้องการขององค์กรครับ

อ่านหัวข้อข่าวจาก TUAW.com