Mac Pro และ iMac อาจมาพร้อม USB 3.0 และ FireWire ใหม่!?

mao_dbac_o@hotmail.com's picture
227
posts

ท่ามกลางกระแส iPhone 4 ครองโลกในขณะนี้ สินค้าไลน์อื่นๆ ของ Apple อาจจะต้องออกมาขอพื้นที่ข่าวคืนบ้าง โดยล่าสุดเป็นคิวของ iMac และ Mac Pro ที่ร้างการอัพเดทและข่าวคราวมานานพอสมควร

ล่าสุดเว็บไซต์ HardMac ได้รายงานถึงข่าวลือเกี่ยวกับ Mac Pro และ iMac ที่อาจมีการหันไปใช้ USB 3.0 และ FireWire ที่เร็วขึ้นเช่น FireWire 1600 หรือ FireWire 3200 โดยการอัพเดทดงักล่าวอาจมีขึ้นในช่วงกลางปีหน้านู่นเลย โดยจะเป็น Mac Pro ที่ได้รับการอัพเดทก่อน และ iMac จะมีการอัพเดทตามมาในอีกไม่กี่อาทิตย์ให้หลัง

และแน่นอนว่า มันยังคงจะไม่มี Blu-Ray Drive เช่นเคย

AttachmentSize
032145-mac.jpg11.17 KB