[iMovie] ไฟล์กล้องที่ iMoive' 08/09 รองรับครับ

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Apple แจงรายละเอียดของกล้องที่ทำงานได้กับ iMovie'08/09 เอาไว้บนหน้า support บน apple.com แล้ว สำหรับผู้ที่สนใจหรือต้องการจะตรวจสอบว่ากล้องที่มีอยู่สามารถทำงานได้กับ iMovie'08/09 หรือไม่ ให้เข้าไปตรวจสอบได้ที่นี่ครับ