เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Safari ในส่วนของ How-tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Safari ในส่วนของ How-Tos ครับ ยิ้ม

  • เกี่ยวกับ Safari
  • เกี่ยวกับ RSS
  • การใช้ Bookmark
  • Safari Web Clip 

update : เพิ่ม Safari Tips 2 ตอน

  • รวม Tips Safari Tabs
  • รวม Tips Safari ไปไหนมา