เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้งาน Adium

admin's picture
22
posts

เพิ่มเนื้อหาใน How-Tos เกี่ยวกับการใช้งาน Adium โปรแกรม Chat ที่ฟรีและดีบน OS X และเนื้อหาบางส่วนเกี่ยวกับโปรแกรม Growl ครับ

Adium 

 • เกี่ยวกับ Adium 
 • การติดตั้งAdium 
 • การเรียกใช้งาน Adium ครั้งแรก 
 • การติดตั้ง Growl ผ่าน Adium 

 • การปรับในส่วน General 
 • การปรับในส่วน Appearance 
 • การปรับในส่วน Message 

 • การออนไลน์พร้อมกันหลาย ๆ EmailAccount 
 • การแจ้งเตือนเมื่อมี Email ใหม่เข้ามา

Growl 

 • เกี่ยวกับ Growl 
 • การติดตั้ง Growl 
 • การปรับแต่ง Grow