Open letter from Steve Jobs

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

มีข่าวประชาสัมพันธ์ในหน้าเวปของ apple 2 หัวข้อครับ

หัวข้อแรกเกี่ยวกับบอร์ดของ Apple ที่ออกมาบอกว่า ถ้า Steve Jobs ไม่สามารถทำหน้าที่ CEO ให้ Apple ได้ เค้าจะประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแน่นอน

http://www.apple.com/pr/library/2009/01/05bod.html

ส่วนอีกหัวข้อหนึ่ง เป็นคล้าย ๆ จดหมายเปิดผนึกถึง apple community จากตัว Steve Jobs เอง เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเค้า และสาเหตุที่นำหนักลดจนผอมผิดปรกติในรอบปีที่ผ่านมา... สรุปใจความได้ว่าตอนนี้กำลังพักฟื้นอยู่และจะยังคงตำแหน่ง CEO ของ Apple ต่อไป =)

http://www.apple.com/pr/library/2009/01/05sjletter.html

ทำให้สบายใจกันได้ครับ