เพิ่มบทความเกี่ยวกับ iCal ใน How-Tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มบทความเกี่ยวกับการใช้งาน iCal ในส่วนของ How-Tos ครับ
เนื้อหาประกอบไปด้วย

  • iCal -Basic และทั่วไปเกี่ยวกับ iCal
  • การสร้าง Event - กำหนดนัดหมายของเรา
  • Calendar Views
  • เกี่ยวกับ To Do และการใช้งานส่วนนี้ร่วมกับ Mail.app
  • การกำหนดนัดหมายซ้ำ (Repeat) และการตั้งเตือน (Alarm)
  • การสร้าง Calendar ต่าง ๆ และการใช้ Calendar Group ช่วยจัดกลุ่ม Calendar ที่เรามี