Software update : New MacBook, MacBook Pro

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

ไม่ต้องตกใจครับ update นี้สำหรับ MacBook, MacBook Pro รุ่นใหม่ (unibody) ที่เพิ่งเปิดตัวไปอาทิตย์ก่อน แบร่.. แอบเห็นเลยเอามาเล่าสู่กันฟังครับ .. ไวจริง ๆ ฮ่า... ยังไม่ทันอะไรเลย มีออกมาแก้ bug กันแล้ว
สำหรับคนที่ยังใช้รุ่นเก่าอยู่ ไม่ต้องตกใจนะครับ update นี้สำหรับเครื่องรุ่นใหม่เท่านั้น ยิ้มปากกว้าง

soft-update_0.jpg

โหลดได้ที่ http://www.apple.com/downloads/macosx/apple/application_updates/macbookmacbookprosoftwareupdate12.html
หรือผ่านจาก software update บนเมนูบาร์ครับ

Comments

mike's picture
104
posts

ฮาดีครับ เช้าออกรุ่นใหม่

ฮาดีครับ เช้าออกรุ่นใหม่ เย็นออก software update โดนเหน็บกันไปว่าทำไมไม่ใส่มาตั้งแต่โรงงาน

แต่ผมเข้าใจครับ ฮา...

#1
ikok's picture
10285
posts

สงสัย

แลจะลืมครับ ฮ่า...

#2