เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Quick Look ใน How-Tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Quick Look ใน How-Tos ครับ

  • เกี่ยวกับ Quick Look การใช้งานทั่วไป
  • ไฟล์ที่ Quick Look รองรับ
  • Plug in สำหรับ Quick Look