Update : Security Update 2010-001

ikok's picture
10285
posts

Apple ปล่อยชุด security update สำหรับผู้ใช้งาน 10.5, 10.6 ตัวแรกของปี 2010 แล้วครับ สามารถโหลดได้ผ่าน software update หรือเข้าไปโหลดมาติดตั้งเองได้จาก link ด้านล่างนี้ครับ ยิ้ม