Adjust : ปรับแต่งภาพถ่ายของเรา

ikok's picture
10285
posts
| Tags:

Adjust : iPhoto เปิดโอกาสให้เราสามารถปรับแต่งภาพของเราเองได้จาก setting ต่าง ๆ ดังนี้ครับ

adjust-1.png

 • Level : เป็นการกำหนดขอบเขตของจุดสว่างสุดกับจุดมืดที่สุดของภาพ ยิ่งแคบ ภาพจะยิ่งมี contrast สูงขึ้น และยังปรับโทนของภาพได้จากปุ่มเลื่อนที่อยู่ตรงกลาง เลื่อนไปทางซ้าย ภาพจะออกโทนสว่าง เลื่อนไปทางขวา ภาพจะออกโทนมืดครับ ซึ่งการใช้ Level มีข้อดีคือ เราสามารถเลือกจัดการเฉพาะส่วนที่สว่างกับส่วนที่มืดแยกจากกันได้ ไม่เหมือนปรับด้วย exposure ที่จะไปพร้อมกันทั้งภาพ
 • Exposure : ปรับความสว่าง - มืดโดยรวมของภาพทั้งภาพ
 • Contrast : ปรับ contrast ของภาพ หรือว่าความแตกต่างกันของค่าความสว่าง - มืด ภายในภาพครับ
 • Saturation : ปรับความอ่ิมของสี ยิ่งค่ามาก สีภายในภาพจะยิ่งสดขึ้น
  • Avoid saturating the skin tones : ช่องนี้จะเอาไว้สำหรับการปรับ Saturation กับภาพบุคคล ที่ iPhoto จะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สีผิวสดขึ้นเกินความเป็นจริง
 • Definition : เป็นการปรับ contrast อ่อน ๆ ครับ จากใน help ของ iPhoto บอกเอาไว้แบบนั้นมีผลให้ภาพโดยรวมใสขึ้น
 • Highlights : ปรับส่วนสว่างวาบของภาพให้มืดลง
 • Shadows : ปรับส่วนของเงาที่มืดในภาพให้สว่างขึ้น
 • Sharpness : ปรับความคมชัดของภาพ
 • De-noise : ลด noise ลง แต่ถ้าปรับมาก ภาพจะเบลอครับ
 • Temperature : ปรับโทนของภาพ ว่าจะไปโทนอุ่น (ทางสีส้ม) หรือโทนเย็น (ทางสีน้ำเงิน)
 • Tint : ปรับโทนของภาพคล้าย ๆ Temperature แต่จะไปทางสีแดง กับเจือสีเขียว
  • ตรงส่วนนี้จะมีตัวดูดสีมาให้เราด้วย เวลาใช้ถ้าเกิดภาพสีเพี้ยนมาก ๆ ให้เราใช้ตัวดูดสีนี้จิ้มไปที่บริเณส่วนที่เป็นสีขาว หรือสีเทากลางของภาพนะครับ แล้วที่เหลือเขาจะปรับ white balance ให้เอง (หลักการเดียวกับการปรับ white balance บนกล้องดิจิตอล)
 • Reset : เป็นการยกเลิกค่าที่เราปรับไปแล้ว มาเริ่มใหม่
 • Copy : copy ค่า setting ที่เราเพิ่งปรับไป สำหรับนำไปใช้กับภาพอื่น - วิธีนี้ค่อนข้างสะดวกมากรณีที่เราต้องการปรับภาพหลาย ๆ ภาพในลักษณะเดียวกัน
 • Paste : เป็นการ paste ค่า setting ของภาพที่เรา save เอาไว้ก่อนหน้านี้ มาใช้กับภาพที่เลือกอยู่ปัจจุบันครับ