เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ spotlight ใน How-Tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ การใช้งาน Spotlight ลงใน How-Tos ครับ

  • เกี่ยวกับ Spotlight
  • การตั้งค่าใช้งาน Spotlight

Spotlight Tips & Tricks

  • การจำกัดผลการค้นหาแบบเฉพาะเจาะจงบน Spotlight
  • การใช้ Spotlight ช่วยคิดเลข
  • การเรียกใช้งาน Application ต่าง ๆ ในเครื่องผ่าน Spotlight

update : เพิ่มเนื้อหาในส่วนของการใช้งาน battery ครับ