เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Calculator app ใน How-Tos ครับ

ikok's picture
10285
posts

เพิ่มเนื้อหาเกี่ยวกับ Calculator app ใน How-Tos ครับ

  • Calculator - โปรแกรมดีที่หลายคนมองข้าม
  • การย้อนกลับไปดูคำสั่งที่เรากดไปแล้วใน Calculator
  • การใช้งาน Calculator สำหรับแปลงสารพัดหน่วย