[tip] iphoto ใครว่า command x ใช้ไม่ได้

เราสามารถใช้ command x เวลาอยากจะย้ายรูปจากอัลบั้มหนึ่ง ไปอีกอัลบั้มหนึ่ง
โดยไม่ต้องมานั่งลากแล้วมา delete from album
ยิ้มปากกว้าง ยิ้มปากกว้าง
ปล. tip นี้สั้นจัง แอบเคือง