วิธีง่ายๆในการจัดการเจ้า podcast

ใครที่มี podcast เยอะแยะ และเป็นคนหลายใจ
อันเก่าก็ยังชอบฟังอยู่ อันใหม่ก็ดี บางอันก็ยังอยากเก็บไว้ในคอม
และอยากจะเลือกบาง episode เอามาลงไว้ในไอพอด
มาดูวิธีง่ายๆในการจัดการกันได้เลยย

ขั้นตอนแรก เราต้องเลิก sync podcast ทั้งหมดออกก่อน

แล้วก็สร้าง playlist ใหม่ใน ipod ของเรา  (ในตัวอย่างจะแยกออกเป็น audio podcast และ video podcast นะ) บางคนอาจจะงงกับชื่อ playlist  ทำไมมันแฟนซีขนาดนี้ แบร่..

ขั้นตอนสุดท้าย เราก็ลาก podcast เฉพาะที่เราต้องการจากใน library ลงมาใน playlist ที่สร้างไว้

สำเร็จแล้วออกมาเป็นแบบนี้

เรียบร้อยโรงเรียนนาโน โฮะๆๆ ฮี่ๆๆ ฮ่ะฮ่าๆๆ   แบร่..