ว่าด้วยเรื่อง Sleep

sleep : เป็นภาวะที่เครื่องเข้าสู่โหลดประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปเหมือนกับบน window pc ครับ แต่บน Mac มีสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกนิดหน่อย

(ดู เกี่ยวกับการตั้งค่า sleep ประกอบ)

ตามความเข้าใจของผม การ Sleep ของเครื่องมีอยู่ 2 ระดับครับ คือ

1.การหลับแบบไม่ลึก (Idle State, Display Sleep) : หรือดับแค่หน้าจอ .. ถ้าเครื่องไม่มีกิจกรรมอะไรสักระยะ (แต่อาจจะยังมี app ที่ยังคงทำงานอยู่ใน background)หน้าจอจะดับ และ ไฟหน้าเครื่องจะติดค้าง (สำหรับ MacBook, MacBook Pro) เราสามารถเรียกกลับมาได้ด้วยการขยับเมาส์

2.หลับลึก (ที่เราเรียก ๆกันว่า Sleep นี่ล่ะครับ จะหมายถึงตรงนี้) หลังจากหน้าจอดับไปสักพัก (หรือตามที่เราตั้งเวลาเอาไว้) และไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นบนเครื่อง HDD จะเริ่มหมุนช้าลงและหยุดหมุน และทุกส่วนเข้าสู่โหลดการประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบ ไฟหน้าเครื่องจะกระพริบเป็นจังหวะเหมือนหายใจอ่อน ๆ แบบนี้ เราเรียกกลับมาด้วยการขยับเมาส์ไม่ได้ครับ ต้องกดปุ่มบนคีบอร์ดเพื่อกระตุ้น

note : การเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเครื่องจะค่อย ๆ ลดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง จนหมดก่อนถึงจะเข้าสู่การ“หลับลึก“ ครับ ดังนั้น ถ้าเรายังขยับเมาส์แล้วเรียกเค้ากลับมาได้ แสดงว่ายังมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องยังทำงานอยู่ และเป็นการพักแค่หน้าจอเฉย ๆ =)

มีอะไรเกิดขึ้นตอน Sleep บ้าง?

เครื่อง Desktop

 • Cpu เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
 • Video output ถูกปิด
 • Hard disk ในเครื่องหมุนช้าลง(ทั้งจากของ Apple หรือยี่ห้ออื่นที่เราใส่เข้าไปในเครื่อง)

เครื่องโน๊ตบุค (MacBook Series)

 • Port Lan จะถูกปิดการทำงาน
 • Express Card, PCMCIA slot จะถูกปิด
 • ปิดการทำงานของ Built-in Modem, Airport, Audio input/output
 • Usb Port จะถูกปิดไม่ตอบสนอง ยกเว้นกับคีบอร์ดที่ถูกต่อเพิ่มเข้าไปเท่านั้น
 • Optical Drive จะหมุนช้าลง
 • และปิดแสงบนคีบอร์ด

เราสามารถสั่งให้เครื่อง ”หลับลึก” (Sleep) ได้จาก

 • เลือก Sleep จาก Apple menu บน menu bar
 • ปิดฝาหน้าจอ (สำหรับเครื่องโน๊ตบุคของ Apple)
 • กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วเลือก sleep
 • ปล่อยเครื่องทิ้งเอาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เราตั้งเอาไว้ใน System Preferences/Energy Saver

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Sleep ได้จาก

http://support.apple.com/kb/HT1776
http://support.apple.com/kb/HT2412?viewlocale=en_US