เกี่ยวกับการ Sleep

Sleep : เป็นการเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน (ทั้งจากเครื่องต่อไฟตรง หรือว่าโน๊ตบุคที่ทำงานผ่านแบตเตอรี่)

การตั้งค่าเกี่ยวกับการ Sleep

enegy-saver.jpg
ไปที่ System Preferences เลือำ Energy Saver

เข้าหน้าต่างการตั้งค่า Sleep

sleep-1.jpg
อธิบาย
Setting For : ให้เราเลือกว่าจะใช้การตั้งค่านี้สำหรับสถานะการณ์ใดบ้าง โดยทั่วไปมีให้เลือก 2 แบบคือ ระหว่างที่เราต่อไฟตรงจากปลั๊ก กับ การใช้งานบนแบตเตอรี่สำหรับโน๊ตบุค
Optimization : เลือกว่าจะปรับค่าการใช้งานแบบใด

Optimization.jpg

 • Better Energy Saving : สำหรับประหยัดพลังงานแบบสุด ๆ เพื่อให้้ใช้งานได้นานขึ้น (แบตลดช้าลง)
 • Normal : การใช้งานปรกติ
 • Better Performance : เน้นการทำงานเป็นหลัก ทำให้โปรแกรมสามารถใช้ทรัพยากรที่อยู่บนเครื่องได้เต็มที่ เหลือกับต่อไฟบ้านอยู่ (แบตหมดเร็วขึ้น แต่งานก็เสร็จเร็วขึ้นเช่นเดียวกัน)

Put the computer to sleep when it inactive for : ตั้งว่าให้เครื่อง sleep ถ้าไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นบนเครื่อง

note : ถึงเราจะไม่ได้ทำอะไรอยู่ก็ตาม แต่ถ้าบาง app ยังคงทำงานอยู่ใน background เครื่องก็จะไม่ sleep ครับ ส่วนใหญ่ app พวกโปรแกรมช่วย download จะทำให้เครื่องไม่ sleep

Put the display(s) to sleep when it inactive for : ตั้งค่าตรงนี้จะเป็นการพักหน้าจอ (แบบดับไปเลย) ครับ ซึ่งจะทำงานร่วมกันกับ ScreenSaver จากภาพตัวอย่างมีคำเตือนขึ้นมาว่า หน้าจอผมจะดับก่อนที่ ScreenSaver จะทำงาน

ทำนองเดียวกัน ถ้าผมเข้าไปดูในส่วนของ ScreenSaver เค้าก็จะเตือนมาแบบนี้เหมือนกัน

Picture2_24.jpg

Put the hard disk to sleep when possible : ทำให้ Hard disk หมุนช้าลง หรือหยุดหมุนเลยเมื่อเข้าสู่การ sleep ครับ

การตั้งค่า Schedule

Schedule.jpg

ตรงนี้จะเป็นการตั้งเวลาเปิด ปิด แน่นอน หรือว่าจะสั่ง Sleep ในเวลาที่แน่นอนก็ได้

การตั้งค่า Options

sleep-option.jpg

Wake for Ethernet network administrator access : สามารถถูกปลุกได้จาก network
Automatically reduce the brightness of the display before display sleep : หรือหน้าจออัตโนมัติก่อน Sleep
Restart automatically after a power failure : ให้เครื่องทำการรีสตาร์ทเอง หลังจากที่ไฟตก หรือไฟกระชาก
Show battery status in the menu bar : แสดงสถานะของแบตเตอรี่บน menu bar

note : อาจจะมี options อื่นเพิ่มเติมนอกจากนี้ เช่น ถ้าในเครื่องมี modem อยู่ เราสามารถตั้งให้เครื่องถูกปลุกได้จากสัญญาณของ modem ได้ด้วย

ว่าด้วยเรื่อง Sleep

sleep : เป็นภาวะที่เครื่องเข้าสู่โหลดประหยัดพลังงาน โดยทั่วไปเหมือนกับบน window pc ครับ แต่บน Mac มีสิ่งที่แตกต่างออกไปอีกนิดหน่อย

(ดู เกี่ยวกับการตั้งค่า sleep ประกอบ)

ตามความเข้าใจของผม การ Sleep ของเครื่องมีอยู่ 2 ระดับครับ คือ

1.การหลับแบบไม่ลึก (Idle State, Display Sleep) : หรือดับแค่หน้าจอ .. ถ้าเครื่องไม่มีกิจกรรมอะไรสักระยะ (แต่อาจจะยังมี app ที่ยังคงทำงานอยู่ใน background)หน้าจอจะดับ และ ไฟหน้าเครื่องจะติดค้าง (สำหรับ MacBook, MacBook Pro) เราสามารถเรียกกลับมาได้ด้วยการขยับเมาส์

2.หลับลึก (ที่เราเรียก ๆกันว่า Sleep นี่ล่ะครับ จะหมายถึงตรงนี้) หลังจากหน้าจอดับไปสักพัก (หรือตามที่เราตั้งเวลาเอาไว้) และไม่มีกิจกรรมใด ๆ เกิดขึ้นบนเครื่อง HDD จะเริ่มหมุนช้าลงและหยุดหมุน และทุกส่วนเข้าสู่โหลดการประหยัดพลังงานเต็มรูปแบบ ไฟหน้าเครื่องจะกระพริบเป็นจังหวะเหมือนหายใจอ่อน ๆ แบบนี้ เราเรียกกลับมาด้วยการขยับเมาส์ไม่ได้ครับ ต้องกดปุ่มบนคีบอร์ดเพื่อกระตุ้น

note : การเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานเครื่องจะค่อย ๆ ลดการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ลง จนหมดก่อนถึงจะเข้าสู่การ“หลับลึก“ ครับ ดังนั้น ถ้าเรายังขยับเมาส์แล้วเรียกเค้ากลับมาได้ แสดงว่ายังมีส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องยังทำงานอยู่ และเป็นการพักแค่หน้าจอเฉย ๆ =)

มีอะไรเกิดขึ้นตอน Sleep บ้าง?

เครื่อง Desktop

 • Cpu เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน
 • Video output ถูกปิด
 • Hard disk ในเครื่องหมุนช้าลง(ทั้งจากของ Apple หรือยี่ห้ออื่นที่เราใส่เข้าไปในเครื่อง)

เครื่องโน๊ตบุค (MacBook Series)

 • Port Lan จะถูกปิดการทำงาน
 • Express Card, PCMCIA slot จะถูกปิด
 • ปิดการทำงานของ Built-in Modem, Airport, Audio input/output
 • Usb Port จะถูกปิดไม่ตอบสนอง ยกเว้นกับคีบอร์ดที่ถูกต่อเพิ่มเข้าไปเท่านั้น
 • Optical Drive จะหมุนช้าลง
 • และปิดแสงบนคีบอร์ด

เราสามารถสั่งให้เครื่อง ”หลับลึก” (Sleep) ได้จาก

 • เลือก Sleep จาก Apple menu บน menu bar
 • ปิดฝาหน้าจอ (สำหรับเครื่องโน๊ตบุคของ Apple)
 • กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่อง แล้วเลือก sleep
 • ปล่อยเครื่องทิ้งเอาไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เราตั้งเอาไว้ใน System Preferences/Energy Saver

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่อง Sleep ได้จาก

http://support.apple.com/kb/HT1776
http://support.apple.com/kb/HT2412?viewlocale=en_US